BurgasTaxi Transfer LTD

Общи Условия за наем на автомобил с шофьор /трансфер/

Общи положения

Компания “Бургас Такси Трансфер” ЕООД е юридическо лице, собственик на интернет страница https://burgastaxi.eu, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, „Славейков” 36, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК: 204283895.

 • Клиент може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст или юридическо лице, което направи валидна резервация и заплати за наемане на автомобил с шофьор (трансфер).
 • Валидна резервация може да се направи в писмен вид чрез формата за поръчка на сайта или като съобщение на посочения телефон или онлайн месинджъри.
 • Всеки клиент е длъжен преди да приключи с попълването на резервационната форма да се запознае със съдържанието на настоящите общи условия и да потвърди изрично, че е запознат с тях и приема тяхното съдържание. В случай, че резервацията се отнася до няколко пътника, се приема, че лицето което прави резервацията потвърждава от името на останалите пътници.
 • Компанията си запазва правото да откаже да извърши трансфер на лице, което е във видимо нетрезво състояние, или под влияние на наркотични вещества, или чието поведение се счита, че представлява заплаха за шофьора и превозното средство.
 • В случай, че полетът на клиента е отменен, забавен или пренасочен към друго летище, ние следва да бъдем своевременно уведомени за новия час и място на пристигане. Ако уведомлението е извършено твърде късно клиентът следва да направи нова заявка. Ние можем да извършим трансфера от новата точка на пристигане само при наличие на възможност от наша страна, и само ако клиентът писмено се съгласи да заплати всички допълнителни разходи за това.
 • Пушенето, храненето, употребата на наркотици и консумацията на алкохолни напитки са строго забранени в превозното средство.
 • Ако клиентът и/или придружаващите го лица са във видимо нетрезво състояние и проявяват агресия срещу шофьора или трети лица, то тогава шофьорът може да откаже да извърши трансфера.

Компанията декларира, че:

 • Всички превозни средства, с които се осъществява услугата „наем на автомобил с шофьор“ (трансфер) са застраховани съгласно изискванията на българското законодателство и към датата на извършване на услугата притежават валидни застрахователни полици.
 • Всички превозни средства, с които се осъществява услугата „наем на автомобил с шофьор“ (трансфер) отговарят на всички местни, регионални и национални изисквания за безопасност и здраве съгласно българското законодателство.
 • Всички цени посочени на сайта или договорени с клиента писменно са окончателни и не подлежат на промяна.

Резервация и плащане

 • Договор за наем на автомобил с шофьор (трансфер) между клиента и компанията се счита за сключен от момента, в който клиентът извърши валидно плащане за услугата или направи предварителна резервация. Клиентът получава потвърждение за извършената резервация на посочената от него в резервационната форма електронната поща или предоставения от него телефонен номер.
 • Всеки клиент е длъжен да попълни необходимата информация в резервационната форма, като предостави пълна, точна и вярна информация относно: дата на пътуване, летище, град, брой пътници, точен час за отпътуване. Бебета и деца влизат в общия брой пътници и посочването им в резервационната форма е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
 • Компанията приема резервации за извършване на трансфери, които са направени в срок не по-късно от 24 часа преди часа, в който следва да се извърши трансфера.
 • Преди извършване на услугата, клиентът следва да предостави на компанията потвърждение за направената резервация на хартиен носител. В случай, че не сте получили потвърждение за извършената резервация на Вашия имейл, въпреки че сте извършили валидно плащане или забравите (изгубите) същото, моля свържете се незабавно с нас чрез електронната ни поща office@burgas.taxi или на телефон +359 8778 33391. Клиентът получава освен потвърждение за резервация и фактура за извършеното плащане.
 • Плащането се извършва на място преди извършването на трансфера в брой на шофьора или на представителят на компанията посрещнал пътника.
 • Приема се и предварително плащане на цялата сума по договора по банков път.

Багаж

Багажът на всеки клиент трябва да е предварително посочен във формата за резервация. Компанията преценя според размера на багажа и броя пътници какъв автомобил ще е подходящ за пътуването. За всеки багаж, който превишава посочените размери като велосипеди, инвалидни колички, детски колички, голф оборудване и други, клиентът следва да информира изрично при попълване на формата.

Промяна или анулиране на резервацията от клиента

 • Промяна на вече приета заявка е възможна, само ако е направена от клиента не по-малко от 24 часа преди началото на трансфера и е потвърдена от нас на посочения от клиента имейл адрес за контакт.
 • Ако клиентът желае да направи промени в резервацията, е необходимо да ни информира не по-малко от 24 часа преди началото на трансфера. Въпреки че ще положим усилия да задоволим тези промени, ние не гарантираме, че ще можем да отговорим на такива искания. Резервации за трансфери със сгрешени начални дати или часове по вина на клиента, може да не се обработват винаги ако за грешката се сигнализира по-малко от 48 часа преди началната дата на трансфера.
 • Промени са възможни и по време на извършване на услугата, което ще доведе до заплащане на допълнителни такси според изисканите от клиента промени.
 • Всички анулации трябва да бъдат отправени писмено към нашия корпоративен имейл: office@burgas.taxi не по-малко от 24 часа преди началото на трансфера или по телефона, посочен в самия уебсайт на компанията. Анулирането, което се дава устно на служител на компанията (напр. шофьор) или в писмен вид до други имейл адреси, няма да се счита за валидно.

Отговорност на компанията

 • Шофьорът на компанията посреща клиента на мястото и в часа, посочен в направената резервация. При невъзможност да бъде открит представител на Бургас Такси Трансфер ЕООД на мястото на срещата, клиентът е длъжен да се обади незабавно на телефоните, посочени в нашия уеб сайт. Ако такова телефонно обаждане не бъде регистрирано в офисa на Бургас Такси Трансфер ЕООД, заявката се счита за анулирана (отменена), поради НЕУВЕДОМЯВАНЕ от страна на клиента. В този случай клиентът няма право на обезщетение и дължи заплащане в размер на пълната сума за трансфера.
 • Шофьорът е задължен да бъде на мястото на посрещане в точно уговореният час и да изчака клиента. Ако клиентът се забави повече от 1 час от кацането на полета, по независещи от него причини (например забава на багаж, възникнал проблем с неговите документи) и не е уведомил своевременно представител на Бургас Такси Трансфер ЕООД, в такъв случай ние не дължим обезщетение на клиента за неизпълнение на трансфера.
 • Шофьорът е задължен да бъде на мястото (хотел, частен дом или друго предварително уговорено място) в точно уговорения час и да изчака клиента до 20 минути. Ако клиентът не се яви на уговореното място и се забави повече от 20 минути без да е уведомил своевременно за това представител на Бургас Такси Трансфер ЕООД, то тогава компанията не дължи обезщетение за неизпълнение на трансфера.
 • Когато заяви трансфер, клиентът е длъжен да се съобрази с информацията, публикувана на уеб сайта https://burgastaxi.eu относно времетраенето на трансфера за съответната дестинация и да предвиди достатъчно време за изпълнението й. Информацията, публикувана на уебсайта е само ориентировъчна и за улеснение на клиента, ние не носим отговорност и не дължим обезщетение за претърпени от клиента загуби (например изпуснат полет, влак, автобус), ако същият не е предвидил достатъчно време за изпълнение на трансфера и всички процедури, свързани с него.
 • Ние не носим отговорност за претърпени от клиента загуби (например изпуснат полет, влак, автобус и други) причинени вследствие на закъснение от негова страна.
 • Ние ще положим всички необходими усилия да посрещнем клиента на мястото и в часа, посочени предварително от него, но не сме отговорни и не дължим обезщетение за загуби, претърпени от клиента (например изпуснат полет, автобус, влак), ако поради независещи от нас причини породени, от случайно събитие (например пътно-транспортни произшествия, затворени пътища поради граждански протести, свлачища, лоши климатични условия и други) не успеем да изпълним услугата навреме.
 • Бургас Такси Трансфер ЕООД не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за клиента и придружаващите го лица в резултат на непредоставянето на услугата – трансфер в този случай.
 • В случай на повреда на превозното средство по време на изпълнение на трансфера, ние се задължаваме да отстраним повредата максимално бързо или да го заменим с друго, но не дължим обезщетение за претърпени от клиента вреди (например изпуснат полет, автобус, влак и други) причинени вследствие на забавяне на изпълнение на трансфера.
 • Ние не носим отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, описани като събития, които ние или нашите подизпълнители не можем да предвидим или избегнем като: терористична дейност, стачка, война или заплаха от война, бунт, граждански конфликти, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни климатични условия, пожар и т.н.
 • За „неопределима сила“ по силата на настоящите общи условия следва да се приемат следните непредвидими и непредотвратими обстоятелства: техническа авария на автомобила, водеща до забава в пристигането на посочения час; тежки метеорологични условия – проливни дъждове, буря, наводнение, градушка, земетресение, свлачища и други природни бедствия; необходимост превозвачът да се подчини на нареждания на полиция; катастрофи и други инциденти на пътя; пожар, експлозия, актове на тероризъм, бунтове; стачни действия на трети страни; затворени пътища, дължащи се на инциденти, катастрофи или други причини и др.

Отговорност на клиента

 • Да пази чистота и да не уврежда превозното средство, в което пътува.
 • Да ни уведоми при регистриране на заявката за трансфер, ако има намерение да пътува с извънреден багаж – ски оборудване, стикове за голф, сърфинг, бордове, велосипеди, детски колички, домашни животни и др. с оглед осигуряване на подходящо превозно средство. Ние си запазваме правото да отменим дадена заявка, ако броят на пътниците и техния багаж не може да се побере при нормални условия в резервирания модел превозно средство. В този случай, клиентът няма право да претендира за обезщетение, ако не е изискал предварително писмено потвърждение от нас, че резервираното превозно средство е подходящо за броя на пътниците и техния багаж.
 • При превоз на домашни животни, ако същите не са в специална клетка за транспортиране на животни, то в този случай шофьорът има правото да откаже извършването на превоза и компанията ни не дължи обезщетение за това на клиента.
 • При проблеми с предоставената услуга – трансфер, клиентът е длъжен незабавно да ни уведоми на телефоните, посочени в резервационния ваучер. Ние ще направим всичко възможно да разрешим проблема по най-добрия възможен начин. Ако клиентът пропусне да информира своевременно при възникване на проблем и не предостави функциониращ телефон за връзка с него, това ще повлияе върху възможностите ни да го разрешим впоследствие и ние не носим отговорност.
 • Клиентът е длъжен да посочи в онлайн резервацията броя и вида детски седалки, необходими за неговото пътуване. Ние не носим отговорност за забавяния в изпълнението на трансфера, в случай че клиентът не е спазил това условие.
 • Ние или нашите длъжностни лица (директори, служители), представители (дъщерни или филиални компании и партньори), не носят отговорност: за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети, за никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на договор, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция; за никаква неточност, свързана с уеб страницата https://burgastaxi.eu (включително цени); за отдаваните услуги или предлаганите продукти; за никакви щети, загуби или разходи, понесени от клиента, за които му е потърсена отговорност, или е платил, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на услугите ни или за никаква (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, претърпени или за които на клиента е потърсена отговорност, или е платено от него, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, неспазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (пълно или частично) на хотела (неговите служители, директори, агенти, представители или филиални компании); включително за никакво (частично) анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън контрола на фирмата (война, заплаха от война, терористична дейност и нейните последствия или заплахата за такава дейност, размирици, действието на което и да е правителство или други национални или местни органи на реда, индустриална авария, стачка, природно или ядрено бедствие, пожар, неблагоприятни метеорологични условия, пътно-транспортни произшествия и т.н.).

Обработка на жалби

Ако нашите клиенти имат проблеми по време на пътуването си, които не могат да бъдат разрешени на място от представител на Бургас Такси Трансфер ЕООД, те трябва да ни уведомят писмено с имейл, изпратен на office@burgas.taxi. Моля, уверете се, че сте написали всички подробности за съответния случай, за да можем да предприемем подходящи мерки, за да разрешим този проблем възможно най-скоро.

Заключителни разпоредби

 • Настоящите Общи Правила и Условия са публикувани на уеб страницата https://burgastaxi.eu и могат да бъдат изменяни по всяко време, като промените се публикуват онлайн и са достъпни за клиента.
 • За приложими към услугата трансфер се приемат Общите Правила и Условия, действали по време на направената резервацията от клиента.
 • Настоящите Общи Правила и Условия заедно с издадения резервационен ваучер представляват пълното споразумение между Бургас Такси Трансфер ЕООД или неговите партньори и клиента. Чрез маркирането на „Съгласен съм с Общите Правила и Условия” в онлайн формата за резервация, клиентът потвърждава, че ги е прочел, разбира съдържанието им, съгласен е с тях и официално ги приема.
 • Оригиналната българска версия на настоящите Общи Правила и Условия е преведена на други езици. Преводната версия представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието, приложението или тълкуването на Общите Правила и Условия или несъответствия и различия между българската и преводната версия на всеки чужд език следва да се прилага българския текст, който е решаващ.
 • Бургас Такси Трансфер ЕООД може да прехвърля изцяло или частично права и задължения по този договор в случай на необходимост.
 • Всички спорове между страните, свързани с настоящите Общи Правила и Условия следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване от по реда на Гражданско – процесуалния кодекс на Република България. Приложимо право за решаване на спорове е българското.

Настоящите Общи Правила и Условия влизат в сила от 01.01.2024г.